Úvodní konzultace

Úvodní konzultace je vždy potřebná ke zjištění vašich individuálních obtíží, kdy vám mohu nabídnout rozhovor v příjemném domácím, empatickém a chápajícím prostředí . Pokusíme se společně zamyslet nad stylem vašeho života, podmínkami, které ovlivnily a ovlivňují váš život a přispěly ke vzniku vašich potíží. Zamyslíme se společně, jaké zvolit možnosti, které by vám pomohly k ozdravení vašeho těla , duše a mysli, aby opět našly společnou cestu k harmonii. Chtěla bych být na této cestě vaším průvodcem, ctím mlčenlivost i tajemství.