Fytoterapie

Fytoterapie , dříve označována jako bylinářství, je využití léčivé síly rostlin. Využívání rostlin k léčebným účelům je patrně stejně staré, jako lidstvo samo. Byliny byly vlastně prvními léky, se kterými se člověk setkal. Byly snadno dostupné a často i jedinými léčebnými prostředky. Každá bylinka je takovou malou chemickou laboratoří. Vedle hlavního specifického účinku, tedy proti něčemu, vykazují ještě nespecifické, všeobecně posilující účinky, které jednotlivé chemické látky v lécích vykazovat nemohou, přesto, že mohou být i přírodního původu. V důsledku bohaté obsahové skladby svých látek, mají bylinky mimořádně široké spektrum účinku, což je velmi výhodné, protože pak mohou zasahovat na více místech najednou. Bylinky nám pomáhají řešit jak akutní problémy, tak i dlouhodobé chronické. V některých případech mohou pomáhat i souběžně s klasickou léčbou nemocí. O účinnosti a jejich bezpečnosti jsem přesvědčena a snažím se využívat hlavně byliny české, jelikož právě ty byliny, které rostou v našem okolí, bývají pro nás těmi nejlepšími pomocníky k navrácení našeho zdraví. Při doporučeních pokaždé přihlížím k vašemu momentálnímu stavu, dosavadní léčbě a a vždy je doporučuji dle vašich individuálních potřeb.