Základy TČM

Čínská medicína je velice stará metoda léčení, která je charakterizovaná svým celostním přístupem. Bere v potaz jak anatomickou a fyziologickou stránku nemoci, tak i její psychologický rozměr. Pro stanovení diagnózy je důležité stanovit soubor příznaků – syndrom, který charakterizuje nemoc. Léčebný postup se pak volí podle chorobných syndromů konkrétního člověka v kontextu daných podmínek. Terapie může být průběžně měněna. K vyšetření se používá pozorování zrakem, sluchem, dotazování, vyšetření jazyka, pulsu na zápěstí obou rukou, prohmatávání jednotlivých drah-meridiánů, bodů a zjištění stupně bolestivosti),  irisdiagnostika, (pohled na vaši duhovku, panenku, oční bělmo a blízké okolí oka). Ve svých doporučeních vycházím z vědomostí o základních pojmech pohledu na tělo jako vysoce provázaného systému navzájem se široce ovlivňujících orgánů. Podle TČM to je učení o energii čchi, principech jin a jang a učení o pěti prvcích.