Metody

Irisdiagnostika

Oči o nás dovedou vypovědět mnoho. Zračí se v nich naše životní zkušenosti a pocity, ale také nemoci, o kterých zatím možná ani nevíme. Odhalit je umí irisdiagnostika. Oko je nervově propojeno se všemi částmi lidského těla. Každý orgán má na oční duhovce své specifické umístění – reflexní nervové zakončení, (podobně jako na ploškách nohou). jako diagnostický nástroj oko signalizuje celou řadu skrytých příčin zdravotních potíží. Odráží například vrozené predispozice orgánů, jejich oslabení a zvýšenou funkci, poruchy imunity, změnu v krevním řečišti, hormonální nerovnováhu, záněty a chronické procesy v organismu, cukrovku, náběh na křečové žíly, poruchy trávicí soustavy a narušení střevní mikroflory a další potíže. Jakákoli fyzická změna na duhovce se projeví ve formě teček, skvrn, zvýšené pigmentace různorodého zabarvení, hustoty vláken apod. Metoda slouží k preventivní diagnostice, k upozornění na energetickou nerovnováhu a možnosti vzniku onemocnění. Již Hippokrates nejslavnější lékař středověku věnoval duhovce zvýšenou pozornost. Zachovalo se, mimo jiné, jeho prohlášení: ,,Pozři v oči člověka a uvidíš jeho tělo“.


Hlubinná přestrukturace

Jak bude probíhat sezení a pro koho je metoda vhodná?

Při sezeních budeme pracovat s emocemi, ale i s vnímáním pocitů v těle. Podle vašich potřeb budu volit kombinace práce s metodami jako je práce s vnitřním dítětem, imaginacemi, mužsko-ženským principem, zdravotními příznaky, sny apod. Pro lepší pochopení způsobu jakým pracuji, vám doporučuji přečtení knihy Hlubinná přestrukturace od zakladatelky této metody a mé lektorky Mgr. Marie Plochové Hlávkové, která metodu vyvinula na základě svých mnohaletých zkušeností při práci s klienty.

Pokud se rozhodnete odkrývat kořeny svého sebepoznání, je potřeba počítat s tím, že se obvykle jedná o dlouhodobý proces, který trvá od tří měsíců do několika let. Jak hluboko se budeme nořit do vašeho nevědomí , záleží jen na vás. Je však třeba intenzivní práce a pravidelné setkávání, aby změny byly trvalé.

Společné konzultace bývají zpravidla 1x za 14 dní. Konzultace jsou vhodné téměř pro každého člověka od 14. let.

Sezení trvá 60min. včetně příchodu a odchodu klienta.


Access Bars

Jak terapie probíhá a pro koho je vhodná?

Při Access Bars budete ležet pohodlně na lehátku, přikrytý dekou a užívat si příjemnou relaxaci. Budu vám svými prsty působit na přesně daných 32 bodů na vaší hlavě. Cílem je zbavovat vaši mysl toho, co vám brání ve šťastnějším životě. Pomocí doteků budu působit na všechny oblasti života, budu uvolňovat energii, která postupně bloky odstraňuje. A může jít o jakýkoliv blok, například v oblasti nadějí a snů, radosti a smutku, sexuality, fyzického těla, pocitu stárnutí, peněz, komunikace atd…

Jak se budete po Access Bars cítit?

Okamžitě ucítíte úlevu, příjemný pocit v mozkové vlně théta ( to je nádherný pocit, který zažíváte těsně před usnutím), harmonii, rovnováhu a klid. Pomalu v čase budete poznávat, jak se pozmění vaše zažité vzorce, které vám tzv. hází klacky pod nohy. Bude se dít, co je pro vás nejlepší. Změnu pocítíte již po první terapii, s další a další se však bude umocňovat. Bude záležet čistě jen na vás, zda budete chtít metodu absolvovat jednou, či se k ní budete chtít vracet. Jedna terapie trvá přibližně hodinu až hodinu a půl. Je třeba si s sebou přinést malé občerstvení obsahující sůl a cukr. Pitný režim vám zajistím já. Při Access Bars má tělo totiž zvláštní požadavky na cukr, sůl, vodu a energii. Metoda je vhodná pro každého, dokonce i pro těhotné. Těm je dokonce tato metoda doporučována pro snazší a pohodovější a rychlejší porod. Terapie nemá žádné kontraindikace, vhodná je i pro větší děti. Vhodná samostatně nebo i souběžně s metodou Hlubinné přestrukturace.

Jedno ošetření trvá přibližně 60 min.


Fytoterapie

Fytoterapie , dříve označována jako bylinářství, je využití léčivé síly rostlin. Využívání rostlin k léčebným účelům je patrně stejně staré, jako lidstvo samo. Byliny byly vlastně prvními léky, se kterými se člověk setkal. Byly snadno dostupné a často i jedinými léčebnými prostředky. Každá bylinka je takovou malou chemickou laboratoří. Vedle hlavního specifického účinku, tedy proti něčemu, vykazují ještě nespecifické, všeobecně posilující účinky, které jednotlivé chemické látky v lécích vykazovat nemohou, přesto, že mohou být i přírodního původu. V důsledku bohaté obsahové skladby svých látek, mají bylinky mimořádně široké spektrum účinku, což je velmi výhodné, protože pak mohou zasahovat na více místech najednou. Bylinky nám pomáhají řešit jak akutní problémy, tak i dlouhodobé chronické. V některých případech mohou pomáhat i souběžně s klasickou léčbou nemocí. O účinnosti a jejich bezpečnosti jsem přesvědčena a snažím se využívat hlavně byliny české, jelikož právě ty byliny, které rostou v našem okolí, bývají pro nás těmi nejlepšími pomocníky k navrácení našeho zdraví. Mohu vám je doporučit k přípravě čajů, tinktur, obkladů, mastí nebo i ke koupelím. Nebo jako součást ozdravného jídelníčku. Pokaždé však přihlížím k vašemu momentálnímu stavu, dosavadní léčbě a a vždy jsou doporučovány dle vašich individuálních potřeb.


Bachovy květové esence

Bachova květová terapie je varianta homeopatie, která používá „esence“, výluhy z květů některých rostlin. Představují velice jednoduchý a přitom velice účinný systém, který navrací harmonii našim emocím a tím také našemu celému bytí. Bachovy esence obsahují 38 květových esencí, což jsou esence připravené z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů. 39. esencí je Krizová esence (Rescue Remedy), která se skládá z pěti Bachových květových esencí. Metodu zavedl v roce 1928 Dr. Edward Bach v Anglii a odtud se metoda rozšířila do dalších zemí Evropy včetně České republiky. Bach si byl jistý, že špatný fyzický stav je důsledkem nerovnováhy naší mysli. Myšlenkou systému je jednoduchost, dostupnost a uzdravování sebe samého. Bach rozdělil 38 esencí do sedmi skupin: strach, nejistota, nedostatek zájmu o současné události, osamělost, přecitlivělost na vlivy a myšlenky, beznaděj a malomyslnost a přílišná starost o ostatní.

Pro koho jsou určeny?

Významnou předností užívání této metody zůstává skutečnost, že ji mohou bez obav používat dospělí, děti, těhotné ženy a miminka, ale také zvířata. Bachovými esencemi není možné se předávkovat, nemají žádné vedlejší účinky a nejsou ani kontraindikací alopatické léčby. Jsou čistě přírodní léčbou, založenou na energetickém působení rostlin.

Namíchání individuální směsi trvá s konzultací cca 45 min.


Mykoterapie

Léčení houbami je jedním z nejstarších léčebných postupů v přírodní medicíně. Její původ je třeba hledat v tradiční čínské medicíně, ve které se už před mnoha staletími léčivé houby osvědčily při zdravotní prevenci i při léčení celé řady různých nemocí. Výjimečné na mykoterapii je, že je vůči lidskému organismu šetrná, a přitom velmi účinná. Z pohledu čínské medicíny dokáží tzv. vitální houby posilovat  náš organismus vůči vnějším vlivům a zároveň dokáží posilovat a vyživovat naši vitalitu a životní sílu. Všechny vitální houby mají jedno společné, jsou to ohromné zdroje energie pocházející z celého souboru biologických a medicinálních látek (minerálů, stopových prvků či aminokyselin), jež jsou z fyziologicko-výživového hlediska životně důležité. Aby byl zaručen co nejlepší účinek hub, užívají se nejčastěji jejich lihové, či vodné výtažky a nebo houbové tablety s usušenou namletou plodnicí. K doplnění vašeho doporučení ke zlepšení vašeho zdravotního stavu vám mohu nabídnout konkrétní přípravek s optimální poměrem polysacharidů v extraktu.


Reflexní terapie

Reflexní terapie vznikla před více než pětitisíci lety a účinná a funkční je i v současnosti Pracuje se v ní s reflexními body, které se nacházejí na celém těle,nejčastěji se využívají plošky nohou a rukou. Původním úkolem reflexní terapie byla prevence, dnes je však hojně používaná i jako léčebná metoda. Nejlepší reflexní terapie je chůze naboso venku. Kromě preventivní funkce pomáhá řešit i akutní a chronické problémy, lze ji využít jako doplněk léčby nebo k urychlení rekonvalescence. Její podstata spočívá v tom, že na chodidle existuje množství bodů a ploch, které korespondují s jednotlivými orgány a částmi těla, a to cestou energetických drah a nervových propojení. Celý lidský organismus lze tedy ovlivňovat pomocí mačkání či hlazení různě velkých plošek, bodů umístěných na plošce nohy, prstech, nártech a okolí kotníků, ale i na dlaních, hřbetech a prstech rukou. Mačkáním nebo hlazením těchto reflexních plošek můžeme tak cíleně léčit příslušný orgán nebo část těla posilovat, pokud nedostatečně pracuje a potřebuje dostat energii, nebo naopak uklidnit, je-li ve stavu akutního zánětu nebo bolesti.

Kdy je tato terapie vhodná ?

Reflexní terapie je vhodná při uzdravování lehčích i závažnějších potížích, slouží ale výborně i k vyladění zdravého organismu, uvolnění svalových i jiných křečí a detoxikaci organismu. Je rovněž velmi vhodná pro ulevování od potíží pohybového aparátu, onemocnění dýchacích cest, únavě, nespavosti, lupénce, bolestech kloubů, problémech se zažíváním, bolestí hlavy, atd. Je jí možno úspěšně využít jako diagnostické metody, která je pro prevenci onemocnění naprosto dostačující.

Masáž je vhodná pro každého, výjimku tvoří jen jedinci s transplantovaným orgánem.

Doba masáže trvá 45 – 60 min. včetně příchodu a odchodu klienta.


Psychosomatika

Psychosomatika je obor, který objevuje souvislosti mezi naší psychikou a tělem. Psychiku si přitom můžeme představit jako obrovský prostor, který v sobě zahrnuje vše, na co myslíme, nebo co prožíváme, naše zážitky. To vše máme v sobě uloženo, i když na to právě nemyslíme nebo si to nepamatujeme. Pokud jsou navíc takové zážitky ohrožující, to znamená, že by mohly našemu organismu způsobit extrémní stres, může naše touha po zachování harmonie tyto zážitky potlačit. V tu chvíli přichází na scénu tělo, které reaguje o to silněji, čím více nebo déle se bráníme přirozené reakci. Vznik, rozvoj i průběh onemocnění souvisí v různé míře vždy i s naší psychikou. Zároveň každé onemocnění náš život zpětně ovlivní na všech jeho úrovních (tělesné, duševní, společenské i duchovní).

Pokud se naučíme naslouchat sami sobě, přijdeme na to, že všechno vědění a všechna moudrost je v nás samotných.


Základy TČM

Čínská medicína je velice stará metoda léčení, která je charakterizovaná svým celostním přístupem. Bere v potaz jak anatomickou a fyziologickou stránku nemoci, tak i její psychologický rozměr. Pro stanovení diagnózy je důležité stanovit soubor příznaků – syndrom, který charakterizuje nemoc. Léčebný postup se pak volí podle chorobných syndromů konkrétního člověka v kontextu daných podmínek. Terapie může být průběžně měněna. K vyšetření se používá pozorování zrakem, sluchem, dotazování, vyšetření jazyka, pulsu na zápěstí obou rukou, prohmatávání jednotlivých drah-meridiánů, bodů a zjištění stupně bolestivosti),  irisdiagnostika, (pohled na vaši duhovku, panenku, oční bělmo a blízké okolí oka). Ve svých doporučeních vycházím z vědomostí o základních pojmech pohledu na tělo jako vysoce provázaného systému navzájem se široce ovlivňujících orgánů. Podle TČM to je učení o energii čchi, principech jin a jang a učení o pěti prvcích.