Hlubinná přestrukturace

Jak bude probíhat sezení a pro koho je metoda vhodná?

Na sezeních HP pracujeme s emocemi, ale i s vnímáním pocitů v těle. Podle vašich aktuálních potřeb volím postupy vycházející z kombinace práce s metodami jako je práce s vnitřním dítětem, imaginacemi, mužsko-ženským principem, zdravotními příznaky, sny apod. Metoda vychází z principů psychodynamické psychologie, která za základ lidské psychiky a motivace chování považuje neuvědomované procesy, skrytě probíhající v podvědomí, předvědomí či nevědomí.

Pokud se rozhodnete odkrývat kořeny svého sebepoznání a budete se chtít zabývat sami sebou, je potřeba počítat s tím, že se obvykle jedná o dlouhodobý proces, který trvá od tří měsíců do několika let. Jak hluboko se budeme nořit do vašeho nevědomí , bude záležet jen na vás. Je však třeba intenzivní práce a pravidelné setkávání, aby změny byly trvalé.

Společné konzultace bývají zpravidla 1x za 7 až 14 dní. Konzultace jsou vhodné téměř pro každého člověka od 14. let.

Sezení trvá 60min. včetně příchodu a odchodu klienta.