Psychosomatika

Psychosomatika je obor, který objevuje souvislosti mezi naší psychikou a tělem. Psychiku si přitom můžeme představit jako obrovský prostor, který v sobě zahrnuje vše, na co myslíme, nebo co prožíváme, naše zážitky. To vše máme v sobě uloženo, i když na to právě nemyslíme nebo si to nepamatujeme. Pokud jsou navíc takové zážitky ohrožující, to znamená, že by mohly našemu organismu způsobit extrémní stres, může naše touha po zachování harmonie tyto zážitky potlačit. V tu chvíli přichází na scénu tělo, které reaguje o to silněji, čím více nebo déle se bráníme přirozené reakci. Vznik, rozvoj i průběh onemocnění souvisí v různé míře vždy i s naší psychikou. Zároveň každé onemocnění náš život zpětně ovlivní na všech jeho úrovních (tělesné, duševní, společenské i duchovní).

Pokud se naučíme naslouchat sami sobě, přijdeme na to, že všechno vědění a všechna moudrost je v nás samotných.